สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 4 ม.ค. 64

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 4 ม.ค. 64

-----------------------------------

-ติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย

-ติดเชื้อในจังหวัด 33 ราย

-----------------------------------

-เมือง 20 ราย

-ปากช่อง 11 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 2 ราย

-จักราช 2 ราย

-หนองบุญมาก 1 ราย

-โนนสูง 1 ราย

----------------------------------

Grand Total 37 ราย

-----------------------------------

สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส

-เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 3 ราย

-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 33 ราย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :