สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
Butterflies Frolicking on the Mud: Engendering Sensible Capital : Thailand Biennale, Korat 2021

Butterflies Frolicking on the Mud: Engendering Sensible Capital, ธีมสําหรับ Thailand Biennale, Korat 2021 เป็นข้อเสนอและการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศวิทยาเฉพาะในภูมิภาคนี้เป็นหลัก ‘นิเวศวิทยา’ เหล่านี้ไม่ได้อ้างถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเท่านั้น พวกเขายังครอบคลุมทั้งองค์ประกอบที่อยู่รอบตัวเรา แทนที่จะเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ของทุนนิยมระดับโลกในปัจจุบัน บทบาททางปฏิบัติที่เหมาะสมของศิลปะในวันนี้ควรสร้างทุนที่ “มีความเหมาะสม” ใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ระบบของการมีส่วนร่วมโดยการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่เปิดเผยและเปลี่ยนเปลี่ยนได้

แนวคิดของเมืองหลวงใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีของ ‘ทุนสามัญทางสังคม’ โดย ดร. ฮิโรฟุมิ อุซาวะ (นักเศรษฐศาสตร์) มันช่วยเสริมชีวิตของผู้คนทั้งด้านวัสดุและด้านจิตวิญญาณ เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางสังคม มันมีทุนสามรูปแบบ คือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และทุนของสถาบัน เงินทุนประเภทนี้ต้องได้รับการควบคุมและอํานวยความสะดวกโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและจําเป็นต้องมีความรู้สึกของความรับผิดชอบที่เคารพผลประโยชน์ของผู้ทรัสต์

ความคิดของเขาเกี่ยวกับความเชื่อใจเพียงหนึ่งเดียว มันเป็นความพยายามที่จะนําการปฏิบัติที่จะทําให้เกิดภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ในการร่วมมือกับศิลปิน สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนอื่น ๆ

ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา มีการระบาดของผีเสื้อแสนสวยที่มีปีกสีขาวและเหลือง-เขียว เนื่องจากโควิด-19 ทําให้การเคลื่อนไหวของผู้คนลดลงและฟื้นฟูธรรมชาติ ผีเสื้อกําลังโฉลกอยู่รอบ ๆ ในโคลนอย่างมีความสุข เป็นที่ทราบกันดีว่าผีเสื้อพายบนโคลนเพื่อล้างพิษและฟื้นฟูน้ํา ในทํานองเดียวกัน เรากําลังพยายามที่จะคิดหาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในตอนนี้ และสิ่งที่เราสามารถทําอะไรได้บ้างในอนาคตที่ไม่แน่นอน ชื่อเรื่อง ผีเสื้อ Frolicking บนโคลนแสดงออกถึงรัฐที่น่าสังเวชแต่กล้าหาญของเรา มันบ่งบอกถึง “เมืองหลวง” แห่งความหวังที่โผล่ออกมาจากท่ามกลางความวิตกกังวลและความไม่แน่นอน

“เขาอยู่ในฮาเซกาวะ”

#ThailandBiennaleKorat2021

#งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่2

#เที่ยวเบียนนาเล่เซิ้งสินถิ่นย่าโม


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :