สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
#ผู้ว่าเล่าให้ฟัง #โครงการแก้จนคนโคราช #ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้

#ผู้ว่าเล่าให้ฟัง

#โครงการแก้จนคนโคราช

#ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้

พบเห็นคนยากลำบาก ยากไร้ คนตกทุกข์ได้ยาก หรือมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ

#โทรสายด่วน1300


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :