สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
ลักษณะอากาศประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ลักษณะอากาศประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 31.7 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 18.1 องศาเซลเซียส

ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง 0.0 มิลลิเมตร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :