สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
วิวระดับหมื่นล้าน เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา #วิวระดับหมื่นล้าน "เขายายเที่ยง" เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

วิวระดับหมื่นล้าน เขายายเที่ยง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

#วิวระดับหมื่นล้าน "เขายายเที่ยง" เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :