สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
#ผู้ว่าฯโคราชช่วยผลักดันกาแฟบ้านซับศิลาทอง สู่ตลาดผู้บริโภค และเป็นของดีโคราช

#ผู้ว่าฯโคราชช่วยผลักดันกาแฟบ้านซับศิลาทอง สู่ตลาดผู้บริโภค และเป็นของดีโคราช

วันที่ 8 ม.ค.2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเปิดร้านกาแฟ The Moon Coffee ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกกาแฟอาราบิก้า ออแกนิค บ้านซับศิลาทอง หมู่ 9 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจ ผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกาแฟอาราบิก้า ออแกนิก บ้านซับศิลาทอง ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม ขั้นตอน กระบวนการผลิตกาแฟ ตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกกาแฟ โดยมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีคิ้ว ร่วมให้การต้อนรับ

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอสีคิ้ว เข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่จดจำ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกาแฟอาราบิก้าบ้านซับศิลาทองได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge- Based OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

คุณแม่มัณฑนา วาศภูติ ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกกาแฟอาราบิก้า ออแกนิค เปิดเผยว่า บ้านซับศิลาทอง เดิมเป็นภูเขาหินศิลาแลง ค่อนข้างแห้งแล้ง สมาชิกในชุมชนจึงได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับต้นกาแฟ เพื่อพลิกฟื้นพื้นดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ ต่อมาพบว่าผลผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูก มีความโดดเด่นเฉพาะตัว รสชาติกลมกล่อมและมีปริมาณคาเฟอีนต่ำ จึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ กาแฟดริป สบู่ แชมพูจากกาแฟ นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟ ทั้งในพื้นที่ร่มและกลางแจ้ง รวมถึงการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจ เพื่อสามารถขยายผลเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนต่อไป

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วย เมล็ดกาแฟคั่ว ชาใบกาแฟสำเร็จรูป สบู่สครับกาแฟ ออแกนิค แชมพูจากกาแฟ ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สามารถติดต่อโดยตรงกับ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกกาแฟอาราบิก้า ออแกนิค บ้านซับศิลาทอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร. 081-832-0022 , 081-849-9899

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :