สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 13 ม.ค. 65

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 13 ม.ค. 65

-----------------------------------

-ติดเชื้อนอกจังหวัด 23 ราย

-ติดเชื้อในจังหวัด 145 ราย

-----------------------------------

-เมือง 58 ราย

-ปากช่อง 39 ราย

-จักราช 12 ราย

-ครบุรี 10 ราย

-ด่านขุนทด 7 ราย

-พิมาย 6 ราย

-ปักธงชัย 6 ราย

-สีคิ้ว 5 ราย

-เทพารักษ์ 4 ราย

-ลำทะเมนชัย 4 ราย

-สีดา 3 ราย

-เสิงสาง 2 ราย

-สูงเนิน 2 ราย

-ห้วยแถลง 2 ราย

-บัวใหญ่ 2 ราย

-แก้งสนามนาง 2 ราย

-โนนสูง 2 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

-ประทาย 1 ราย

------------------------------------

Grand Total 168 ราย

------------------------------------

สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส

-เดินทางจากต่างประเทศ (เกาหลีใต้) 1 ราย

-เดินทางจากต่างประเทศ (เยอรมัน) 1 ราย

-เดินทางจากต่างประเทศ (สวีเดน) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 8 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 9 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 2 ราย

-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 145 ราย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :