สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
Thailand Biennale, Korat 2021 พื้นที่จัดแสดงภายในอำเภอเมืองนครราชสีมา

#งานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่2

สวัสดีครับ😺 วันนี้น้องสินสะออน จะมาแนะนำเกี่ยวกับผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ศิลปินท้องถิ่นมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 พื้นที่จัดแสดงภายในอำเภอเมืองนครราชสีมา 

🚌พร้อมให้บริการรถรางนำเที่ยวฟรี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

#รอบการเดินรถ

▫️จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น.

▫️วันเสาร์ - อาทิตย์ วิ่ง 3 รอบด้วยกัน

รอบแรก 10.00 น.

รอบสอง 13.30 น.

รอบสาม 16.00 น.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :