มทร.อีสาน จัดอบรม U2T for BCG พร้อมเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมฯ และแพลตฟอร์ม สร้าง Start up หลังวิกฤต COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ตำรวจทางหลวงโคราช จับมือจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เลี้ยงอาหารเที่ยงให้เด็กพิการทางสายตา เขาใหญ่ ลูกหลานหรือเด็กที่บ้านสามารถลอยตัวในน้ำได้ เราจะไม่มีพ่อแม่ ครอบครัวไหนต้องร้องไห้ ต้องสูญเสีย เพราะการจมน้ำ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
สวท.นครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 และกิจกรรม 5 ส

นางสุวาพร เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 และกิจกรรม 5 ส ตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เพื่อให้หน่วยงานราชการร่วมกันปลูกต้นไม้ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกต้นไม้กับกรมป่าไม้ โอกาสเดียวกันนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.นครราชสีมายังได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีฯ

 คะแนนโหวต :