สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (19 มกราคม 2565) “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 “พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ” จ.นครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 19 ม.ค.65 ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย
#COVID-19 ถ่ายทอดสด การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

#COVID-19

ถ่ายทอดสด การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :