จังหวัดนครราชสีมา ประชุมติดตามและเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากจากพายุโนรู ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ชุมชนมิตรภาพซอย 4 โคราช สถานการณ์น้ำทรงตัว สถานการณ์น้ำที่ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นธงสีส้มแต่ระดับน้ำทรงตัวเพราะไม่มีฝนตกมาเพิ่ม
ข่าว จังหวัดนครราชสีมา image image