มทร.อีสาน จัดอบรม U2T for BCG พร้อมเปิดตัวสถาบันนวัตกรรมฯ และแพลตฟอร์ม สร้าง Start up หลังวิกฤต COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 ตำรวจทางหลวงโคราช จับมือจิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน เลี้ยงอาหารเที่ยงให้เด็กพิการทางสายตา เขาใหญ่ ลูกหลานหรือเด็กที่บ้านสามารถลอยตัวในน้ำได้ เราจะไม่มีพ่อแม่ ครอบครัวไหนต้องร้องไห้ ต้องสูญเสีย เพราะการจมน้ำ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
ประวัติ สวท.นครราชสีมา
7/04/2564 | 470

ประวัติ สวท.นครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

---------------------------------------------------
 
           
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จัดตั้งขึ้นตามแผนงานด้านวิทยุกระจายเสียงขององค์การ สปอ. โดยได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลีย

มีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อความมั่นคงของชาติ

สร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงก่อสร้างสถานีวิทยุ  ๕๐ กิโลวัตต์

ร่วมกันระหว่างผู้แทนฝ่ายไทย และฝ่ายสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
 
 
           ปี ๒๕๑๘ ได้ย้ายห้องส่งไปอยู่ที่อาคารซอยสุภาภรณ์ ถนนสืบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จนกระทั่งวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๒ ได้ย้ายห้องส่งกลับมาอยู่ที่อาคารแห่งใหม่
ณ บ้านห้วยยาง ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ตั้งของเครื่องส่งระบบเอเอ็ม จนถึงปัจจุบัน
           ส่วนระบบเอฟ เอ็ม ได้เริ่มออกอากาศเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ด้วยความถี่ ๑๐๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเพื่ออำนวยความสะดวกการติดต่อประสานงาน

ต่อมาปี ๒๕๓๗ ทางกรมประชาสัมพันธ์ ได้ขออนุมัติไปทางกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อใช้คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นระบบเอฟเอ็ม ลิงค์
ในการติดต่อระหว่างห้องส่งและเครื่องส่งที่บ้านห้วยยาง และปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้เลิกใช้ระบบดังกล่าว 

              ๑.๒ การพัฒนาปรับปรุง ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน)

จากสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงตาม

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็ม ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน


              ๑.๓ ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยาง ตำบล โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๔๒
ห่างจากตัวเมืองไปทางถนนมิตรภาพ ถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร

กำลังส่งกระจายเสียง ๒ ระบบ ๒ ความถี่

                                         1.ระบบเอ เอ็ม ความถี่ ๗๒๙ กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง ๒๕ กิโลวัตต์ (เดิม ๕๐ กิโลวัตต์)

                                         2.ระบบเอฟ เอ็ม ความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์  มีกำลังส่งความถี่ละ ๑ กิโลวัตต์ ออกอากาศตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
               

 

"คลื่นความถี่ออกอากาศ เพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารความรู้ และรายการบันเทิงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง"

"มุ่งมั่นบริการ ข่าวสารฉันไว วิทยุแห่งประเทศไทย นครราชสีมา "

 


เขตบริการ
          ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๗๒๙ กิโลเฮิรตซ์

รัศมีการส่งกระจายเสียงออกอากาศ และพื้นที่การให้บริการ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๓๒ อำเภอ

ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย อำเภอวังน้ำเขียว

อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองบุญมาก อำเภอห้วยแถลง อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง

อำเภอประทายอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง อำเภอโนนแดง อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง

อำเภอขามสะแกแสง อำเภอโนนไทย อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ อำเภอพระทองคำ อำเภอคง
          และจังหวัดใกล้เคียง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร  บางอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์  ชัยภูมิ  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  สุรินทร์
         

เขตบริการ

ระบบเอฟ เอ็ม  ความถี่ ๑๐๕.๒๕ เมกะเฮิรตซ์

รัศมีการส่งกระจายเสียงออกอากาศ และพื้นที่การให้บริการ จังหวัดนครราชสีมา รอบสถานีประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
         

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดจากที่นี่ PDF  ปรับปรุงล่าสุด กพ 2564

 

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น