นักวิจัย มทส. ทะลายข้อจำกัดของพลาสติกชีวภาพ พร้อมพัฒนาสู่ “บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผู้ว่าฯ โคราช เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการจัดงานย่าโม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2023 เปิดกิจกรรม Media Day #ผู้ว่าโคราชเป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ให้แก่ส่วนราชการ ช่างทอผ้า เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ลงพี้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัด ณ จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย มทส. ทะลายข้อจำกัดของพลาสติกชีวภาพ พร้อมพัฒนาสู่ “บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผู้ว่าฯ โคราช เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการจัดงานย่าโม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2023 เปิดกิจกรรม Media Day #ผู้ว่าโคราชเป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ให้แก่ส่วนราชการ ช่างทอผ้า เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ลงพี้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัด ณ จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว
image
image
นักวิจัย มทส. ทะลายข้อจำกัดของพลาสติกชีวภาพ พร้อมพัฒนาสู่ “บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
image
ผู้ว่าฯ โคราช เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการจัดงานย่าโม 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
image
กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2023 เปิดกิจกรรม Media Day
image
#ผู้ว่าโคราชเป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ให้แก่ส่วนราชการ ช่างทอผ้า เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น
image
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ลงพี้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัด ณ จังหวัดนครราชสีมา
image
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เชิญชมการรำบวงสรวงสดุดีท้าวสุรนารี การเดินแบบผ้าไทยการกุศล และการประกวดดาวค้างฟ้า สตรีสูงวัยอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชิงมงกุฎเพชร ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี
image
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเสริมบุญ ตักบาตร นครราชสีมา 555 ปี ในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ตลอดปี 2566
image
image
image
image