จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชิญชม ชิม ช้อป ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ วัดใหญ่สีคิ้ว และตลาดไท-ยวนสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดใหญ่สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชิญชม ชิม ช้อป ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ วัดใหญ่สีคิ้ว และตลาดไท-ยวนสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว
image
image
จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
image
จังหวัดนครราชสีมา จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ที่อำเภอชุมพวง
image
จังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
image
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอสีคิ้ว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และวัดใหญ่สีคิ้ว ขอเชิญร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดใหญ่สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
image
เชิญชม ชิม ช้อป ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ วัดใหญ่สีคิ้ว และตลาดไท-ยวนสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
image
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมชมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” วันสุดท้ายที่จังหวัดนครราชสีมา
image
รถโมบาย APEC เดินทางมาจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ ด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
image
image
image
image
image